TR

Türkiye'de Defin İçin Hazırlanacak Evraklar

Türkiye’ye Gönderilecek cenazeler Için Ölüm Belgesinin Birinci Sayfası haricinde, Ölüm Belgesinin Ikinci Sayfası Hazırlanmalıdır.

  1. Cenaze şirketi ölüm belgesinin ikinci sayfasını vefat edenin aile doktorundan teslim alır. Bu Belgenin Ikinci Sayfasının Ek Bilgiler (Supplerende Oplysninger) Bölümünde Vefat Eden Kişinin ‘Bulaşıcı Hastalığı Yoktur’ Ibaresinin Olması Şarttır.
  2. Cenazenin ilaçlama işlemlerini yapar.
  3. Aile ile iletişim halinde nakil güzergahını (Transportrute) belirler.
  4. Hasta Koruma Kurumu’ndan (Styrelsen for Patientsikkerhed) ‘Yurt Dışına Çıkış İzin Belgesi’ (Ligpas)ni temin eder.
  5. Konsolosluktan ‘Cenaze Nakil Belgesi’ni alır.