TR

Üyelik Avantajları

Cenaze Fonu zor günde yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birisidir. Fon vefat eden üyelerin teçhiz, tekfin, nakil ve defin masraflarını karşılar.

Vefat halinde Fon;

  • Danimarka'daki tüm resmi işlemler ve nakil hizmetin yapılması,
  • Danimarka'da defin için  20 yılllık mezar kirasının karşılanması.
  • Danimarka Türk Diyanet Vakfına bağlı 30 cami ağı ile teçhiz, tekfin ve defin gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi,
  • Üyenin anavatanına nakli,
  • Cenazenin Türkiye'de mezar yerine kadar nakli,
  • Türkiye'de defnedilecek olan cenazenin bir yakını için refakatçi biletinin teminini sağlar.