TR

Üyelik Yenileme

  • Gerekli ihbarlara rağmen ödeme yapmayanların üyelikleri askıya alınır. Üyelik durumu askıda olanlar fon hizmetlerinden faydalanamaz.
  • Üyelik durumu silinmiş ve askıda olanlar yeni üyelik oluşturamazlar. Eski üyelik durumlarını aktif hale getirmelidirler.
  • Üyelikleri askıya alınanlar geçmiş yılların katkı paylarını ve her yıl için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen gecikme bedelini ödeyerek üyeliklerini aktifleştirebilir. Ödenecek miktarın belirlenmesinde cari yıl için belirlenmiş katkı payı ve gecikme bedeli esas alınır.
  • Yıllık katkı payını ve belirlenen gecikme bedelini ödeyen üyelerin üyelikleri ödeme tarihinden itibaren aktif hale gelir
  • Eski üyeliği olanlar yeni üyelik oluşturamazlar.

Üyeliğinizi tekrar aktif hale getirtmek için kurumumuzla iletişime geçmeniz gerekir.