TR

Fornyelse af Medlemskab

  • De personer der ikke betaler deres kontingent trods rykkeren, deres medlemskab status vil ændres til pasif. Passive medlemmer er ikke berettiget til at få ydet begravelses tjeneste.
  • De personer, hvis medlemsstatus er blevet slettet eller er pasif, de kan ikke oprette et nyt medlemskab. De skal have aktiveret deres tidligere medlemskab.
  • De personer, hvis medlemskab er blevet slettet, de kan aktivere deres medlemskab ved at betale de foregående års kontingentbeløb og rykkergebyret for hvert år.   Fastsættelsen af aktiveringsgebyret beregnes ud fra det indeværende års kontingents beløb og forsinkelsesgebyr.
  • De medlemmer, der betaler deres kontingents beløb og det fastsatte forsinkelsesgebyr, deres medlemskab vil blive aktiv, når betalingen er blevet modtaget.   
  • De personer der tidligere er blevet oprettet som medlem, de kan ikke oprette et nyt medlemskab.
  • For at genaktivere dit medlemskab skal du kontakte os på telefon nummer +45 33 23 03 13.