TR

Harcama Ve Muhasebe Raporları

Hizmetlerimizde en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi, şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır. Fon harcamalarına ilişkin özet raporumuzu sizinle paylaşmaktan memnunuz. Cenaze Fonunda bugüne kadar birikmiş olan sermayenin; risk payı (cenaze sayısındaki öngörülmeyen artış) olarak tutulması ve aynı zamanda Müslüman mezarlığı, gasilhane gibi cenaze hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirilmesi planlanmaktadır.